สุขไม่จำกัดกับบัตรKTC สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน Nabezo Premium

ต่อที่ 1 : เมื่อมียอดทานครบ 4,500 บาทขึ้นไป รับฟรีจานพิเศษ Menjikatsu 1 จาน จำกัด (มูลค่า 750 บาท) (จำกัด 1 สิทธิ์/เซลส์สลิป/บัตร/โต๊ะ/วัน)

ต่อที่ 2 : แลกรับส่วนลด 15 % เมื่อใช้คะแนน KTC Forever เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (จำกัด 1 สิทธิ์/เซลส์สลิป/บัตร)

สาขาที่ร่วมรายการ Central Embassy, Gaysorn Village
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 62 – 15 ธ.ค.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
-ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
-ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
-ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
-ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยสมาชิกสามารถใช้ เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลด 15% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น
-สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น
-สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
-สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ktc.co.th/promotion/dining/japanese/nabezo-premium