มา 4 จ่าย 3 บัตรกรุงศรี
 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี
 
มา 4 จ่าย 3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี สำหรับชุด All-you-can-eat  (ราคา 560+)
เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ก่อน 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์)
 
ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Central World
 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 30 ส.ค. 62
(ตรวจสอบเงื่อนไขและลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน)